سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 190 فلسفه جديد غرب|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (53)

"مي‌دانم كه هيچ نمي‌دانم" گفت‌و‌گوهايي در باب: سياست، فيزيك و فلسفه

پدیدآور: كارل‌ريموند پوپر؛ پرويز دستمالچي

قيمت: 25000 ريال

اعتقادشناسي هيوم

پدیدآور: حسين سليماني‌آملي

قيمت: 48000 ريال

بن‌لايه‌هاي شناخت

پدیدآور: احمد احمدي

قيمت: 100000 ريال

جغد مينروا: فلسفه به روايت فيلسوفان

پدیدآور: چارلز بونتمپو؛ جك اودل؛ مسعود عليا

قيمت: 37000 ريال


اراده قدرت (مجموعه دوجلدي)

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مجيد شريف

قيمت: 95000 ريال

ايمانوئل كانت

پدیدآور: مايكل رولف؛ داود ميرزايي

قيمت: 90000 ريال

پيش‌گفتار پديدارشناسي جان

پدیدآور: گئورگ‌ويلهلم‌فريدريش هگل؛ باقر پرهام

قيمت: 18000 ريال

چرنديات پست مدرن: سوء استفاده روشنفكران پست مدرن از علم

پدیدآور: آلن سوكال؛ ژان بريك‌مونت؛ عرفان ثابتي

قيمت: 55000 ريال


از محرك حسي تا دانش

پدیدآور: ويلاردون‌ارمن كواين؛ مجيد داودي؛ حسين شيخ‌رضايي

قيمت: 50000 ريال

اين است انسان چگونه آن مي‌شويم كه هستيم

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ سيدسعيد فيروزآبادي

قيمت: 120000 ريال

تاريخ فلسفه غرب

پدیدآور: رجينالدجان هالينگ‌ديل؛ عبدالحسين آذرنگ

قيمت: 140000 ريال

چگونه فيلسوف شدم؟ سفر من به جهان فلسفه قرن بيستم

پدیدآور: كالين مك‌گين؛ عرفان ثابتي

قيمت: 32000 ريال


استقرار شريعت در مذهب مسيح

پدیدآور: گئورگ‌ويلهلم‌فريدريش هگل؛ باقر پرهام

قيمت: 20000 ريال

تاملات در فلسفه اولي

پدیدآور: رنه دكارت؛ احمد احمدي

قيمت: 60000 ريال

چنين گفت زرتشت: كتابي براي همه كس و هيچ كس

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ مسعود انصاري

قيمت: 50000 ريال


اطلاعات كتاب زيبايي شناسي آلماني در قرن هجدهم

پدیدآور: پل گاير؛ سيدمسعود حسيني

قيمت: 150000 ريال

برگزيده افكار راسل

پدیدآور: رابرت‌ادوارد اگنر؛ عبدالرحيم گواهي

قيمت: 17000 ريال

جستاري در انديشه‌هاي نيچه

پدیدآور: ژيل دولوز؛ حامد مهرپور

قيمت: 18000 ريال

حقيقت پست‌مدرن

پدیدآور: ريچارد رورتي؛ محمد اصغري

قيمت: 100000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 4

Design and Implementation by pubiran.ir