سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 190 فلسفه جديد غرب|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (14)

آدمي با ديگران "با دو جستار از نيچه‌شناسان امروز"

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ علي عبداللهي

قيمت: 200000 ريال

بازي سكوت

پدیدآور: كارلو سيني؛ فريده مهدوي‌دامغاني

قيمت: 24000 ريال

فريدريش نيچه و گزين گويه‌هايش

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ پريسا رضايي؛ رضا نجفي

قيمت: 45000 ريال


آشنايي ايرانيان با فلسفه‌هاي جديد غرب (مجموعه پژوهشي)

پدیدآور: كريم مجتهدي

قيمت: 32000 ريال

بن‌لايه‌هاي شناخت

پدیدآور: احمد احمدي

قيمت: 29500 ريال

شرح اصول فلسفه دكارت و تفكرات مابعدالطبيعي

پدیدآور: بنديكت اسپينوزا؛ محسن جهانگيري

قيمت: 135000 ريال

فلسفه در قرن بيستم به ضميمه سه نوشته از: رورتي، گادامر و هيدگر

پدیدآور: ژان لاكوست؛ رضا داوري‌اردكاني

قيمت: 65000 ريال


افكار كانت

پدیدآور: كريم مجتهدي

قيمت: 33000 ريال

تاملات در فلسفه اولي

پدیدآور: رنه دكارت؛ احمد احمدي

قيمت: 50000 ريال

فراسوي زنجيرهاي پندار

پدیدآور: اريك فروم؛ بهزاد بركت

قيمت: 24000 ريال

لطفا كتاب‌هايم را نخوان: نامه‌هاي نيچه به مادرش

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ لودگر لوتكه‌هاوس؛ علي عبداللهي

قيمت: 20000 ريال


اين است نيچه: تفسيري بر آثار نيچه

پدیدآور: گونتر شولته؛ سيدسعيد فيروزآبادي

قيمت: 40000 ريال

خرد و انقلاب

پدیدآور: هربرت ماركوزه؛ محسن ثلاثي

قيمت: 180000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir