سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 190 فلسفه جديد غرب|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (25)

(كشف ذهن): گوته، كانت و هگل ج1

پدیدآور: والترآرنولد كافمن؛ ابوتراب سهراب؛ فريدالدين رادمهر

قيمت: 85000 ريال

آشنايي با لاك

پدیدآور: پل استراترن؛ فريدون فاطمي

قيمت: 95000 ريال

بن‌لايه‌هاي شناخت

پدیدآور: احمد احمدي

قيمت: 100000 ريال

شرح اصول فلسفه دكارت و تفكرات مابعدالطبيعي

پدیدآور: بنديكت اسپينوزا؛ محسن جهانگيري

قيمت: 135000 ريال


(كشف ذهن): گوته، كانت و هگل ج2

پدیدآور: والتر كوفمان؛ فريدالدين رادمهر؛ امير احمدي‌آريان

قيمت: 270000 ريال

افكار كانت

پدیدآور: كريم مجتهدي

قيمت: 33000 ريال

تاملات در فلسفه اولي

پدیدآور: رنه دكارت؛ احمد احمدي

قيمت: 60000 ريال

فراسوي زنجيرهاي پندار

پدیدآور: اريك فروم؛ بهزاد بركت

قيمت: 24000 ريال


آدمي با ديگران "با دو جستار از نيچه شناسان امروز"

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ علي عبداللهي

قيمت: 200000 ريال

ايمانوئل كانت

پدیدآور: مايكل رولف؛ داود ميرزايي

قيمت: 90000 ريال

تراژدي يونان

پدیدآور: ژاكلين رومي‌يي؛ خسرو سميعي

قيمت: 25000 ريال

فريدريش نيچه و گزين گويه‌هايش

پدیدآور: فريدريش‌ويلهلم نيچه؛ پريسا رضايي؛ رضا نجفي

قيمت: 45000 ريال


آشنايي ايرانيان با فلسفه‌هاي جديد غرب (مجموعه پژوهشي)

پدیدآور: كريم مجتهدي

قيمت: 32000 ريال

اين است نيچه: تفسيري بر آثار نيچه

پدیدآور: گونتر شولته؛ سيدسعيد فيروزآبادي

قيمت: 40000 ريال

خرد و انقلاب

پدیدآور: هربرت ماركوزه؛ محسن ثلاثي

قيمت: 180000 ريال

فلسفه در قرن بيستم به ضميمه سه نوشته از: رورتي، گادامر و هيدگر

پدیدآور: ژان لاكوست؛ رضا داوري‌اردكاني

قيمت: 110000 ريال


آشنايي با اسپينوزا

پدیدآور: پل استراترن؛ شهرام حمزه‌اي

قيمت: 115000 ريال

بازي سكوت

پدیدآور: كارلو سيني؛ فريده مهدوي‌دامغاني

قيمت: 24000 ريال

فلسفه مدرن فرانسه

پدیدآور: رابرت ويكس؛ Robert Wicks؛ پيروز ايزدي

قيمت: 480000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir