سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 140 مكاتب و ديدگاه هاي فلسفه|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (13)

اشارت‌هاي پست‌مدرنيته

پدیدآور: زيگمونت باومن؛ حسن چاوشيان

قيمت: 58000 ريال

روانكاوي وجودي

پدیدآور: ژان‌پل سارتر؛ احمد سعادت‌نژاد

قيمت: 20000 ريال

منطق عشق عرفاني

پدیدآور: عليقلي بياني

قيمت: 55000 ريال


پديدارشناسي چيست؟

پدیدآور: آندره دارتيك؛ محمود نوالي

قيمت: 100000 ريال

زمينه و زمانه پديدارشناسي: جستاري در زندگي و انديشه‌هاي هوسرل و هايدگر

پدیدآور: سياوش جمادي؛ مسعود عليا

قيمت: 170000 ريال

فلسفه قدرت

پدیدآور: سيدعباس نبوي

قيمت: 50000 ريال

هنر هميشه بر حق بودن: 38 راه براي پيروزي در هنگامي كه شكست خورده‌ايد

پدیدآور: آرتور شوپنهاور؛ عرفان ثابتي

قيمت: 22000 ريال


پسامدرن

پدیدآور: سايمون مالپاس؛ بهرام بهين

قيمت: 38000 ريال

زمينه و زمانه پديدارشناسي: جستاري در زندگي و انديشه‌هاي هوسرل و هايدگر

پدیدآور: سياوش جمادي؛ مسعود عليا

قيمت: 120000 ريال

فلسفه معاصر

پدیدآور: فردريك‌چارلز كاپلستون؛ علي‌اصغر حلبي

قيمت: 150000 ريال

هنر هميشه بر حق بودن: 38 راه براي پيروزي در هنگامي كه شكست خورده‌ايد

پدیدآور: آرتور شوپنهاور؛ عرفان ثابتي

قيمت: 15000 ريال


پسامدرنيسم در بوته‌ي نقد (مجموعه مقالات)

پدیدآور: خسرو پارسا

قيمت: 120000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir