سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي فيليپ كاتلر

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (16)

اصول بازاريابي

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ گري آرمسترانگ؛ بهمن فروزنده

قيمت: 450000 ريال

اصول بازاريابي 2012 (جلد دوم) ويرايش چهاردهم

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ گري آرمسترانگ؛ علي پارسائيان

قيمت: 250000 ريال

بازاريابي گردشگري و مهمان‌نوازي

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ جان بوئن؛ ‏‫جيمز سي.‬ ميكنز

قيمت: 340000 ريال

‏‫مديريت بازاريابي‮‬ (جلد 2)

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ Philip Kotler؛ كوين‌لين كلر

قيمت: 300000 ريال


اصول بازاريابي (جلد اول) ويرايش هشتم

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ گري آرمسترانگ؛ علي پارساييان

قيمت: 250000 ريال

بازار راه رشد شما: 8 راه برنده شدن

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ ميلتون كاتلر؛ احمد روستا

قيمت: 100000 ريال

بي نظمي در بازاريابي: مديريت و بازاريابي در عصر آشفتگي

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ جان كسليون؛ كامبيز حيدرزاده

قيمت: 120000 ريال

مديريت بازاريابي براي جذب سرمايه: رويكردي اثربخش براي تامين منابع مالي كارآفرينان و شركت‌ها

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ هرماوان كارتاجايا؛ عبدالحميد ابراهيمي

قيمت: 55000 ريال


اصول بازاريابي (جلد دوم) ويرايش هشتم

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ گري آرمسترانگ؛ علي پارسائيان

قيمت: 160000 ريال

بازاريابي اجتماعي براي حفاظت از محيط زيست

پدیدآور: دوگ مكنزي‌مور؛ نانسي آر.؛ پي.وسلي شولتز

قيمت: 170000 ريال

مديريت بازاريابي

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ بهمن فروزنده

قيمت: 650000 ريال

مديريت برندهاي صنعتي

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ والدمار پفورچ؛ كامبيز حيدرزاده

قيمت: 270000 ريال


اصول بازاريابي 2012 (جلد اول) ويرايش چهاردهم

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ گري آرمسترانگ؛ علي پارسائيان

قيمت: 300000 ريال

بازاريابي عصر چهارم: گذار از بازاريابي سنتي به بازاريابي ديجيتال

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ هرماوان كارتاجايا؛ ايوان ستياوان

قيمت: 160000 ريال

‏‫مديريت بازاريابي‮‬ (جلد 1)

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ Philip Kotler؛ كوين‌لين كلر

قيمت: 380000 ريال

نسخه ي سوم بازاريابي: از محصول به مشتريان و به روح انساني

پدیدآور: فيليپ كاتلر؛ هرماوان كارتاجايا؛ ايوان ستي‌وان

قيمت: 100000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir