سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي علي علاقه‌بند

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (7)

برنامه‌ريزي تغيير و نوگرايي در مديريت آموزشي

پدیدآور: جري جان هرمن؛ جانيس هرمن؛ علي علاقه‌بند

قيمت: 65000 ريال

رهبري آموزشي (رويكردي ده دقيقه اي): كتاب راهنماي مديران آموزشي

پدیدآور: رابرت اچ؛ پالستيني؛ علي علاقه‌بند

قيمت: 60000 ريال

مباني نظري و اصول مديريت آموزشي

پدیدآور: علي علاقه‌بند

قيمت: 120000 ريال

مقدمات مديريت آموزشي

پدیدآور: علي علاقه‌بند

قيمت: 120000 ريال


جامعه‌شناسي آموزش و پرورش

پدیدآور: علي علاقه‌بند

قيمت: 170000 ريال

كتاب كوچك نظريه‌هاي بزرگ مديريت و طرز كاربرد آنها

پدیدآور: جيمز مك‌گراث؛ علي علاقه‌بند

قيمت: 120000 ريال

مديريت عمومي

پدیدآور: علي علاقه‌بند

قيمت: 110000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1

Design and Implementation by pubiran.ir