سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي عادل آذر

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (11)

آمار و كاربرد آن در مديريت (ج1)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 160000 ريال

اخلاق كسب و كار: رويكردي كاربردي

پدیدآور: اندرو گيلير؛ عادل آذر؛ محمدحسن خاكباززاده

قيمت: 225000 ريال

تحقيق در عمليات نرم (رويكردهاي ساختاردهي مسئله)

پدیدآور: عادل آذر؛ فرزانه خسرواني؛ رضا جلالي

قيمت: 280000 ريال

مباني پژوهش تركيبي: تلفيق رويكردهاي كمي و كيفي

پدیدآور: چارلز تدلي؛ ع‍ب‍اس‌ ت‍ش‍ك‍ري‌؛ سعيد جهانيان

قيمت: 270000 ريال


آمار و كاربرد آن در مديريت (ج2) (تحليل آماري)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 64000 ريال

بودجه‌ريزي عمومي: نهادهاي بودجه‌ريزي و بودجه محلي

پدیدآور: عادل آذر؛ طيبه اميرخاني

قيمت: 270000 ريال

مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار: مفاهيم و مطالعات موردي

پدیدآور: آر راداكريشنان؛ اس. بالاسوبرامانيان؛ عادل آذر

قيمت: 230000 ريال


آمار و كاربرد آن در مديريت V3 (ج2) (تحليل آماري)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 150000 ريال

تحقيق در عمليات (1) (رشته مديريت دولتي، بازرگاني، حسابداري)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 70000 ريال

مباني پژوهش تركيبي تلفيق رويكردهاي كمي و كيفي

پدیدآور: چارلز تدلي؛ Charles Teddlie؛ ع‍ب‍اس‌ ت‍ش‍ك‍ري‌

قيمت: 270000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir