سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي علي‌اكبر سيف

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (17)

اندازه‌گيري و سنجش در علوم تربيتي

پدیدآور: علي‌اكبر سيف؛ حمزه گنجي

قيمت: 30000 ريال

جمعه‌ها (زندگي‌نامه)

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 32000 ريال

روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 95000 ريال

سنجش فرآيند و فرآورده يادگيري: روشهاي قديم و جديد

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 230000 ريال


اندازه‌گيري و سنجش در علوم تربيتي (رشته علوم تربيتي)

پدیدآور: علي‌اكبر سيف؛ حمزه گنجي

قيمت: 61000 ريال

روان‌شناسي اجتماعي (رشته روان‌شناسي)

پدیدآور: يوسف كريمي؛ علي‌اكبر سيف

قيمت: 92000 ريال

روانشناسي پرورشي: روانشناسي يادگيري و آموزش

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 105000 ريال

شرايط يادگيري و نظريه آموزشي

پدیدآور: رابرت‌ام. گانيه؛ جعفر نجفي‌زند؛ علي‌اكبر سيف

قيمت: 250000 ريال


اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 370000 ريال

روان‌شناسي تربيتي (رشته علوم تربيتي - روانشناسي)

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 95000 ريال

روش تهيه پژوهشنامه در روانشناسي و علوم تربيتي

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 55000 ريال

مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي يادگيري

پدیدآور: بي.آر. هرگنهان؛ متيو اولسون؛ علي‌اكبر سيف

قيمت: 420000 ريال


تاريخ روانشناسي نوين

پدیدآور: دوان شولتس؛ سيدني‌آلن شولتس؛ علي‌اكبر سيف

قيمت: 290000 ريال

روانشناسي پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري و آموزش

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 470000 ريال

روشهاي يادگيري و مطالعه (ويراست 2 )

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 200000 ريال

نوستالژي (مجموعه داستان)

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 55000 ريال


تغيير رفتار و رفتاردرماني: نظريه‌ها و روشها (ويراست سوم)

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 440000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir